Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3336. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9143.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 28. seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se na parc. št.:
– 1433/2, vpisani pri vložni številki 92, k.o. Veržej,
– 1434/2, vpisani pri vložni številki 52, k.o. Veržej,
– 1436/2, vpisani pri vložni številki 616, k.o. Veržej,
– 1437/4, vpisani pri vložni številki 1237, k.o. Veržej,
– 1437/6, vpisani pri vložni številki 407, k.o. Veržej,
– 1438/2, vpisani pri vložni številki 1295, k.o. Veržej,
– 1439/2, vpisani pri vložni številki 1297, k.o. Veržej,
– 1440/2, vpisani pri vložni številki 1285, k.o. Veržej,
– 2185/4, 2185/6, 2185/8, vpisanih pri vložni številki 23, k.o. Veržej,
– 2187/7, vpisani pri vložni številki 1337, k. o. Veržej,
– 685/5, vpisani pri vložni številki 21, k.o. Grlava,
– 687/2, 687/3, vpisanih pri vložni številki 27, k.o. Grlava,
– 689/2, vpisani pri vložni številki 29, k.o. Grlava,
– 690/4, 690/6, vpisanih pri vložni številki 5, k.o. Grlava,
– 691/2, vpisani pri vložni številki 143, k.o. Grlava,
– 694/2, vpisani pri vložni številki 149, k.o. Grlava,
– 695/2, vpisani pri vložni številki 86, k.o. Grlava,
– 696/2, vpisanih pri vložni številki 215, k.o. Grlava,
– 697/2, vpisani pri vložni številki 354, k. o. Grlava,
– 698/2, vpisani pri vložni številki 446, k.o. Grlava,
– 708/2, vpisani pri vložni številki 258, k.o. Grlava,
vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se odpišejo od obstoječih vložnih številk in se vpišejo k novi vložni številki iste katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica na Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej z zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-8/2010-1
Veržej, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost