Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3334. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej, stran 9142.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklep in odločbi US v Uradnih listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04), 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 39/10) se spremeni trinajsta alineja 2. člena tako, da se po novem glasi:
»– izvajalec je javno podjetje, ki zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Veržej;«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina Veržej zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Veržej v obliki javnega podjetja, s katerim občina sklene pogodbo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3544-1/2010-20
Veržej, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost