Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3320. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, stran 9090.

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – avtentična razlaga, 110/07 in 8/10 – ZSKZ-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 5. julija 2010 sprejel
O D L O K
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa gozdove, ki se zaradi izjemno poudarjenih socialnih funkcij razglasijo za gozdove s posebnim namenom, režim gospodarjenja z njimi, izvajalca tega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom.
II. GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM
2. člen
Gozdovi s posebnim namenom se nahajajo na naslednjih območjih:
Rožnik in Šišenski hrib,
Grajski grič,
Golovec,
Šmarna gora in Grmada,
Tabor in Straški hrib,
Koseški boršt in za Mošenicam,
Draveljska gmajna,
Bokalce,
Kozarška gmajna,
Brdo in Vrhovci,
Dolgi most,
Kleče,
Stožice,
Jarše,
Hrastje,
Na Rojah,
Brod,
Tacen,
Dobrava pri Črnučah,
Dolnice.
3. člen
Za gozdove s posebnim namenom se razglasijo gozdovi, ki obsegajo naslednje zemljiške parcele:
k.o. Ajdovščina, parc. št.: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 del, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 del, 2016 del, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 del, 2034, 2035, 2036 del, 2037 del, 2038 del, 2039 del, 2044, 2048, 2049 del, 2051 del, 2054, 2056 del, 2068/1 del, 2068/2 del, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243 del, 3245, 3246 del, 3247 del;
k.o. Bizovik, parc. št.: 408/1 del, 408/6 del, 408/9, 412/1 del, 412/2 del, 413 del, 414/1, 414/2, 414/3 del, 570, 583/1 del, 585, 592/2 del, 592/3, 593, 594, 595/1 del, 595/3, 596/1 del, 596/2 del, 597 del, 599 del, 605/3 del, 605/4 del, 605/5 del, 606 del, 607, 608/1 del, 608/2 del, 608/6 del, 609, 623/10, 623/11 del, 623/5 del, 624 del, 625 del, 635/1 del, 638/3 del, 642/1 del, 643/1 del, 644/3 del, 645 del, 646, 647, 648/1, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668/1, 668/2, 668/3 del, 668/4, 668/5, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 677/1, 678/1, 678/25, 725/1 del, 726/1 del, 727/1, 728/1, 728/2, 728/3 del, 729, 730, 731, 733, 734/1, 734/2, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 760/1,761, 762, 763, 764/1, 765/1, 766/1, 766/2, 766/3, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 768, 769, 770, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 773/3, 773/4, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 783/1, 783/2, 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786/3, 786/4, 786/6, 787, 788, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 789/5, 789/7, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, 791/1, 792, 793, 794, 795, 796/1 del, 797, 798/9, 798/10, 799/1, 799/2, 801/4, 801/6, 803/6, 803/13 del, 803/24 del, 812/1 del, 812/2 del,1049/1 del, 1051, 1053/1 del, 1058/1 del, 1058/3 del, 1062/1, 1062/7, 1062/8, 1066, 1069 del, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2, 1075/1, 1075/2, 1076/1, 1076/2, 1077/1, 1077/2, 1078/1, 1078/2, 1079/1, 1079/2, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1086/2, 1087/1, 1087/2, 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1089/2, 1090/1, 1090/2, 1091/1, 1092/1, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1126 del, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1131/1, 1132/4 del, 1132/5 del, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140/19, 1140/20, 1140/24, 1140/30 del, 1141/1, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149/2 del, 1212/3, 1232/1, 1232/2, 1235/2, 1247/1 del, 1248, 1250/6 del, 1279/3, 1279/4, 1280/1, 1280/2, 1302/3 del, 1302/9 del, 1350/1, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/5, 1360/1;
k.o. Brdo, parc. št.: 1180, 1181, 1182, 1184, 1192, 1193, 1194, 1195 del, 1236, 1255 del, 1256 del, 1257, 1258, 1261, 1262/1 del, 1263/1 del, 1264/1, 1265/1, 1265/2, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1279, 1280/2, 1292/1, 1292/2, 1292/4, 1292/5, 1293/1, 1293/2, 1293/4, 1293/5, 1293/6, 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1295/1, 1296/1, 1296/2, 1296/3, 1297/1, 1297/2 del, 1297/3, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1304/3, 1305/1, 1305/2, 1305/4, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1341, 1353, 1354, 1356 del, 1357 del, 1358 del, 1359/1 del, 1361 del, 1362/1 del, 1363/1 del, 1364/1 del, 1365 del, 1366/1 del, 1367/1 del, 1367/2 del, 1368/1 del, 1369/1, 1369/2 del, 1370/1 del, 1370/2 del, 1370/3 del, 1371/1 del, 1371/2, 1372, 1373/1 del, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397/1, 1397/3 del, 1397/4, 1397/5, 1397/6, 1398/1, 1445, 1447 del, 1448/1 del, 1454/1 del, 1454/2 del, 1455/3 del, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 del, 1862 del, 1863, 1864, 1865, 1886/2, 1887/4 del, 1888/2, 1902/10 del, 1907/1, 1945/1, 1945/2 del;
k.o. Črnuče, parc. št.: 87 del, 93/1 del, 93/2, 93/3, 98/1 del, 120/1, 120/16, 120/17, 121/1 del, 121/2, 126, 127, 128 del, 129/1, 129/2, 130, 131/1 del, 163 del, 168/1, 168/2, 168/3 del, 176/3 del, 176/4 del, 183/1 del, 184/1 del, 184/2 del, 185, 186, 188/1 del, 189/1 del, 189/3 del, 191/1, 192/1 del, 192/2, 193/1 del, 193/2, 193/3 del, 193/4, 193/5, 194 del, 200/1,, 200/2 del, 201, 202/1 del, 202/2 del, 204 del, 205 del, 208 del, 209 del, 210/1, 210/2 del, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 214/1, 214/2, 214/3, 214/6, 214/7, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 295/7 del, 299/9 del, 299/10 del, 299/11 del, 308, 311/1 del, 312/2, 313/1, 314, 315, 316/3, 323/10 del, 323/12, 324 del, 325/1 del, 325/2, 325/4, 325/6, 325/8, 326/4 del, 328/1, 328/10, 328/11, 328/12, 328/14, 328/15, 329/2, 330 del, 332/1 del, 333/1, 333/2, 334, 335, 336 del, 337 del, 338 del, 339 del, 340 del, 341 del, 342 del, 343 del, 344, 345, 346 del, 347 del, 348, 349 del, 350 del, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 356/3, 357/1, 357/2, 357/5, 357/6, 358/4 del, 359/1, 359/2, 360 del, 362, 363 del, 364 del, 365 del, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 369, 372 del, 376, 377/1, 377/2, 378 del, 379 del, 382, 383 del, 386 del, 387 del, 388 del, 389 del, 390/1 del, 390/2 del, 391 del, 392, 393 del, 394 del, 410 del, 411 del, 438 del, 439 del, 443 del, 445 del, 447 del, 454 del, 455/1, 455/2 del, 455/3, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4 del, 458 del, 459 del, 463, 464/1 del, 464/2, 464/3, 744/1, 744/2, 807/1 del, 807/2 del, 807/3, 807/4 del, 975/2 del, 985/1 del, 985/7 del, 989/1 del, 991 del, 1001;
k.o. Dobrova, parc. št.: 1658/2 del, 1658/3 del, 1683/2, 1708/1, 1708/2 del, 1709/1 del, 1737/1, 1738/1 del, 1746/1, 1746/2 del, 1966/3, 1973/2, 2011/3, 2012/1 del, 2013/2 del, 2014/1, 2014/2 del, 2014/4, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2017/3 del;
k.o. Dravlje, parc. št.: 578/1 del, 579, 581/4, 596 del, 597 del, 598/1 del, 1274/5, 1274/6, 1274/7, 1274/8, 1277/1, 1278/1 del, 1281/3 del, 1282/1 del, 1286 del, 1288/1 del, 1290/4 del, 1319/1 del, 1322/5, 1323/5 del, 1324, 1328, 1329/3, 1330/1, 1333/7, 1336/4, 1336/8, 1337/1, 1338/1, 1342/2, 1343/5, 1345/2, 1346/6 del, 1347/6, 1348/4, 1350/5, 1351/7, 1354/4, 1354/6, 1355/1, 1357/3, 1358/3, 1578, 1579, 1580/3, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587/3, 1589/3, 1590/1 del, 1591/1, 1591/2 del, 1592/4, 1593/3, 1596/3, 1596/4 del, 1597/3, 1600/3, 1601/4, 1603/1, 1604/4, 1605/1, 1606/4, 1606/6, 1607/1, 1608 del, 1609, 1610/4, 1610/6, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621 del, 1622/3, 1622/5, 1623, 1624, 1625/3, 1625/5, 1626/3, 1626/4, 1626/7, 1627/1, 1628/3, 1628/4, 1628/6, 1629/5, 1629/6, 1630/3, 1631, 1632/3, 1633/4, 1634/6, 1641, 1641/1, 1644/9 del, 1677/2, 1678/8 del, 1678/10 del, 1847/1, 1864/1 del;
k.o. Gameljne, parc. št.: 471/3, 471/3 del, 489/3 del, 490 del, 491, 492/2, 496/2, 498, 499, 500, 501, 502/3, 502/5, 504 del, 505, 506, 508/1 del, 508/2, 509/2, 519/1, 522/1, 523/1, 523/2, 524, 525, 526 del, 527 del, 528, 529, 530 del, 531, 532, 533, 534, 535/2 del, 535/5 del, 535/6 del, 536/1, 536/6 del, 536/7, 537, 546/2 del, 547, 548, 549 del, 549, 550, 551/1, 551/2, 552, 553, 554, 556 del, 557, 558, 559, 562, 563, 564, 565 del, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 573 del, 574/2 del, 574/3 del, 574/4, 881/1, 881/2, 886/1 del, 975, 976, 977 del, 979 del, 981 del, 982 del, 983, 984, 985, 986 del, 987/1 del, 988, 989, 990/1, 1001, 1002/1 del, 1015/1, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1029 del, 1030, 1032, 1035, 1036/1 del, 1036/2 del, 1037, 1038, 1039 del, 1040, 1041 del, 1042/1 del, 1042/2, 1043, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1045, 1046 del, 1047 del, 1048/1, 1048/4, 1049/3, 1050 del, 1052 del, 1053 del, 1054, 1105 del, 1106 del, 1151 del, 1152 del, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1161/5, 1162, 1163, 1164, 1165/1, 1165/2, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1186, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 del, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246, 1247, 1248, 1249 del, 1251 del, 1252, 1253, 1254 del, 1255, 1256 del, 1257, 1258, 1259, 1260 del, 1261 del, 1263 del, 1264 del, 1265, 1266, 1267, 1268 del, 1269 del, 1272 del, 1273 del, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278 del, 1279 del, 1281 del, 1282 del, 1283, 1284, 1285 del, 1286/1 del, 1286/2 del, 1287 del, 1330 del, 1331, 1503/1 del, 1506, 1507/1 del, 1508, 1509, 1510, 1511/1 del, 1518 del, 1519, 1520, 1521/1 del, 1532/1, 1534 del, 1535/1 del, 1555/1 del, 1555/3 del, 1559/2 del;
k.o. Glince, parc. št.: 450 del, 451 del, 452/2 del, 549/1, 549/2, 549/3 del, 550, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2 del, 553/2, 556, 557, 562, 563/1 del, 573/10, 624/4 del, 625/1 del, 625/3, 626, 839/2 del, 839/3, 839/4 del, 1430 del;
k.o. Golovec, parc. št.: 77/47, 77/48, 118/21, 118/22, 118/24, 118/28, 118/29, 118/36 del, 118/37, 118/39 del, 118/41 del, 118/44 del, 118/51, 118/53, 118/54, 118/56 del, 118/61, 118/64, 118/65, 118/66, 118/67, 118/69, 118/75 del, 118/77, 118/78, 118/79, 118/87, 118/90, 118/92 del 118/100 del, 118/104, 118/108 del, 118/115, 118/117, 118/129, 118/131, 118/132, 118/133 del, 118/138, 118/140, 118/157, 118/195 del,118/211, 118/213, 118/229, 118/235, 118/236, 118/237, 118/239, 118/240 del, 118/241 del, 118/247 del, 118/254, 118/255, 118/256 del, 118/257 del, 144/1, 145, 146/1, 149/1, 150/1, 150/2, 618/4, 618/8 del, 618/11, 618/12, 643/2 del, 644/2;
k.o. Gradišče II, parc. št.: 72, 73/19 del 176/3;
k.o. Ježica, parc. št.: 46/2 del, 47 del, 61/1 del, 67 del, 70/1 del, 77 del, 78, 79 del, 80 del, 83 del, 94 del, 103, 104, 105, 438 del, 439/2 del, 440 del, 442/1 del, 442/2 del, 443 del, 444 del, 450/1, 450/2, 452, 453 del, 465 del, 466 del, 467 del, 478, 479 del, 480, 482, 483 del, 484 del, 494 del, 513 del, 516 del, 524/1 del, 526 del, 528 del, 571/1 del, 571/2 del, 572 del, 573 del, 574 del, 576, 577/2, 577/3 del, 577/17 del, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 584, 586 del, 587, 589, 590, 591, 592, 606 del, 607 del, 608 del, 609 del, 610, 611 del, 616 del, 624, 625, 629 del, 632 del, 633 del, 634 del, 635, 637 del, 638/2, 638/12, 638/13, 638/15, 848/1 del, 852 del, 854/2 del, 856 del, 857 del, 858/2 del, 859/1 del, 928 del, 934 del, 935 del, 936, 937 del, 938 del, 939/1, 939/2, 940, 1441 del, 1442 del, 1446, 1449/54, 1449/55, 1449/56, 1449/66 del, 1449/67 del, 1455 del;
k.o. Karlovško predmestje, parc. št.: 77/1 del, 77/4, 77/6, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12 del, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/27, 77/28, 77/29, 77/30, 77/32, 77/33, 77/34, 77/36, 77/37, 77/38, 77/39, 77/40, 77/44 del, 77/46 del, 77/63, 77/65 del, 80 del, 83/1, 83/11 del, 83/12, 83/13 del, 83/3 del, 83/9 del, 85/3 del, 97, 98/3 del, 100 del, 102, 116/32 del, 117/1 del, 118/1, 118/2, 118/3 del, 118/5 del 118/20, 118/55, 118/63, 118/71, 118/72, 118/73, 118/74, 118/84 del, 118/85 del, 118/93, 118/94 del, 118/126, 118/128, 118/136, 118/137, 118/139, 118/203, 118/231 del, 118/240 del, 118/241 del, 118/252, 118/253, 118/254 del, 118/255 del, 612/33 del, 612/55, 612/58, 612/61, 612/64, 612/67, 618/5, 618/9, 618/10, 618/14,
k.o. Ljubljana mesto, parc. št.: 6 del, *8 del, 17 del, 18/1, 18/2 del, 22/1 del, 22/2, 22/3, 31/2 del, 32/2, 33 del, 34/1 del, 36/1 del, 47/1, 47/3, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/14, 47/15, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 del, 48/12 del, 48/13, 48/14 del, 48/15, 48/16, 48/17 del, 48/18 del, 48/19 del, 48/20 del, 49/1, 49/2, 49/3, 58/3 del, 58/4 del, 58/5 del, 58/6, 58/7 del, 65/1 del, 66/1, 66/5 del, 67/2 del, 67/5 del, 96 del, 153/37 del, 284 del, *342 del;
k.o. Nadgorica, parc. št.: 807 del;
k.o. Poljansko predmestje, parc. št.: 240/2 del, 240/5 del, 240/7 del, 240/8 del, 479 del, 480/1, 480/2 del, 481/1, 481/2 del, 481/3, 482/1, 482/2 del, 483, 484, 485, 485/1, 485/2, 486, 486/1, 486/2, 487, 488 del, 489, 494 del, 497, 500/1 del, 500/2 del, 501 del, 502 del, 503 del, 504 del, 505, 506 del;
k.o. Prule, parc. št.: 31/1, 31/3, 31/4, 31/5 del, 35, 36, 37 del, 38/1, 39/1, 40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 43/4, 43/7, 48, 49/1, 49/10 del, 49/11, 49/12, 49/13, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 51, 612/25, 616/3, 616/5 del;
k.o. Rašica, parc. št.: 144 del, 158, 159, 164, 171 del;
k.o. Rudnik, parc. št.: 100/1 del, 123/2 del, 129 del, 132/1 del, 132/2 del, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138, 139/1 del, 139/2, 145, 147, 148/1, 175/2, 176/3, 179, 179 del, 180/1, 180/2 del, 180/3 del, 181, 183 del, 184 del, 185/8, 260 del, 261/1, 261/2, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2 del, 271/3, 272, 273/1, 273/2, 274/1, 274/2, 275, 276, 277/1, 278/1, 279/1, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285 del, 286, 287/2, 288, 289/1, 290/1, 291/1, 294/10, 299/1 del 2270/1, 2270/2 del, 2270/3 del, 2270/4, 2272/1 del, 2347/1, 2347/2 del, 2350/1, 2350/2, 2350/3, 2350/4, 2350/5, 2352/1, 2352/2 del, 2352/3 del, 2352/4, 2352/5 del, 2352/6 del, 2352/7, 2352/9, 2352/10, 2352/11 del, 2352/12 del, 2352/19, 2353/1, 2353/2 del, 2353/4 del, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361/1, 2361/2, 2361/3, 2361/5, 2362/1, 2362/2, 2363/1, 2363/2, 2364, 2365 del, 2366 del, 2367 del, 2374/1 del, 2374/2, 2375 del, 2377/1 del, 2377/2 del, 2377/3, 2377/4 del, 2377/5, 2377/12, 2377/13, 2377/16 del, 2377/17 del, 2377/18 del, 2377/23, 2377/24, 2377/25, 2377/26, 2378 del, 2380/1, 2384/1 del, 2384/3, 2384/4, 2384/12, 2385/1 del, 2385/1, 2385/3 del, 2385/4 del, 2390/9 del, 2392/32, 2393/1, 2393/2 del, 2394/1, 2394/5, 2395/1 del, 2396/1, 2396/2, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/2, 2401, 2402/1, 2403, 2404/1, 2404/2, 2404/3, 2404/4, 2404/5, 2404/6, 2409/1 del, 2410, 2413/1, 2413/2 del, 2413/16, 2413/31, 2456/1, 2456/5, 2457/10, 2457/7, 2457/8, 2457/9, 2458/1, 2458/2, 2458/4, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466/1 del, 2466/2, 2466/3 del, 2466/4 del, 2466/5 del, 2466/6, 2466/7, 2466/8, 2467, 2468, 2469/1 del, 2469/5, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474/1, 2474/2, 2474/5, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2512/1 del, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526/1, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552/1, 2552/2, 2552/3, 2552/4, 2552/5, 2552/6, 2552/7, 2552/8, 2553/1, 2553/2, 2554, 2555, 2556/1, 2556/2, 2557, 2567, 2568/1, 2569/1, 2569/2, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580/2, 2582 del;
k.o. Spodnja Šiška, parc. št.: 1019/2 del, 1026/1 del, 1027/1, 1027/4 del, 1028 del, 1314, 1315, 1317, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474 del, 1475, 1476 del, 1477/1 del, 1477/2 del, 1478 del, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495/1 del, 1495/2, 1495/3, 1495/5, 1495/6 del, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498, 1499, 1500/1, 1500/2, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 del, 1523, 1524 del, 1525 del, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1553/1, 1554, 1555/1, 1556/1, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1561/2, 1562, 1563, 1564/2, 1565, 1566/2, 1567 del, 1569 del, 1571 del, 1573, 1574, 1575 del, 1577 del, 1579 del, 1581 del, 1584, 1585, 1586, 1587 del, 1588, 1589/1, 1616/1, 1616/2;
k.o. Stanežiče, parc. št.: 1358 del, 1395/3 del, 1397/1 del, 1397/3, 1398/1, 1398/2, 1399, 1660/2 del, 1660/3;
k.o. Stožice, parc. št.: 1037/1 del, 1038, 1045/2 del, 1052/4 del, 1053/1 del, 1109/1 del, 1110/1 del, 1116/1 del, 1116/2, 1419 del, 1814/4 del, 2228 del, 2276/2, 2276/3 del, 2276/4, 2477 del;
k.o. Šentvid nad Ljubljano, parc. št.: 84 del, 87 del, 88 del, 91 del, 92 del, 94 del, 96 del, 97/1 del, 98/1 del, 99/1 del 100/1 del, 101 del, 103/1 del, 104/1 del, 105/1 del, 106/1 del, 107/1 del, 108 del, 118 del, 119 del, 120/1 del, 121/2 del, 122/2 del, 123/2, 124/1 del, 1135/1 del, 1136/2 del, 1179/2, 1180;
k.o. Šmartno pod Šmarno goro, parc. št.: 115/3 del, 117/5, 146/8 del, 146/9 del, 164, 169/1, 169/11, 169/5, 169/6, 173/8 del,173/16 del, 184/1, 184/2, 184/4, 184/5, 334/1 del, 334/6 del, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392, 393/1, 393/2, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 del, 408, 409 del, 410 del, 411 del, 412 del, 413 del, 414 del, 415 del, 416 del, 417 del, 418 del, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 del, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 456 del, 460, 461, 462, 463, 464, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 479/1, 479/2, 480/1 del, 480/2, 480/3, 480/4 del, 481, 482 del, 483, 484/1, 484/2 del, 489/1 del, 491, 493 del, 498, 509, 510, 511, 512 del, 513, 514, 515, 516/1, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 525/1 del, 541 del, 548/5 del, 549, 550;
k.o. Štepanja vas, parc. št.: 513/1 del, 513/4, 518, 519, 522/1, 522/4, 534/1 del, 534/5 del, 535/1 del, 536, 537, 538, 539, 540/3 del, 540/6, 540/7 del, 542/1 del, 545 del, 547, 555/1, 555/2, 556/1, 556/3 del, 556/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1 del, 566/2 del, 567/1 del, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575/1 del, 589/1 del, 589/5 del, 599/1 del, 599/8, 609/1, 612/1, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/9, 612/10, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650/1, 650/2, 650/3 del, 651/1, 651/3, 652, 653, 654, 655, 656, 662/1, 662/2, 662/5, 662/7, 662/10, 663 del, 664 del, 665, 666/1, 690, 691 del, 694, 724;
k.o. Šujica, parc. št.: 283 del, 284 del, 285/2 del, 285/25 del, 285/29, 285/30, 286/1 del, 286/4 del, 286/8, 290/2, 295 del, 300 del, 310, 311/1 del, 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/11, 312/11 del, 315/1 del, 315/2, 315/3, 319/1, 319/2, 323/11, 344/2 del, 344/3, 344/4 del, 344/5, 346/2, 346/4, 356/1 del, 356/8 del, 356/9 del, 356/10 del, 356/11 del, 356/12, 356/13 del, 356/14, 356/15, 356/16, 356/17, 359/4, 359/10, 360/1 del, 360/2, 361/1 del, 361/31 del, 361/32 del, 361/33, 2166/1 del, 2166/2 del, 2166/8 del, 2166/10 del;
k.o. Tacen, parc. št.: 10, 11/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/2, 261/1 del, 28, 32 del, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 60 del, 61/1 del, 61/2, 62, 63 del, 66/2, 67/1 del, 262/2 del, 264/3 del, 267/1 del, 268, 270/1 del, 270/2 del, 270/3, 270/4 del, 270/5, 271/1 del, 271/2 del, 272 del, 279/1 del, 279/2 del, 283/2 del, 283/3 del, 284 del, 285 del, 286/1 del, 286/2, 287/1 del, 287/2, 288 del, 293 del, 294 del, 296 del, 297 del, 298 del, 299 del, 304 del, 305 del, 306 del, 307 del, 308 del, 309 del, 310 del, 311 del, 312 del, 313 del, 314 del, 315 del, 316 del, 317 del, 318 del, 319 del, 320, 321, 322, 323, 324, 324 del, 325/1 del, 325/2 del, 326, 327, 328, 329 del, 330 del, 331, 332, 333 del, 334 del, 335, 336 del, 337 del, 338 del, 339 del, 340 del, 341 del, 342 del, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1 del, 357/2, 358, 359, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364/1, 364/2, 364/3, 365, 366/2, 401, 404/1, 404/2, 404/3 del, 405 del, 406, 407, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 411/3, 412, 415/1, 415/2, 416, 417, 418/1, 418/2, 421/2 del, 421/5 del, 422, 423, 425/1 del, 425/3 del, 436 del, 437/2 del, 443, 450, 451 del, 456 del, 457 del, 462 del, 463, 468 del, 469, 478, 479/1, 479/4 del, 479/5, 497/1 del, 498/2, 509, 565/1 del, 566 del, 567 del, 568, 569/1 del, 570, 571 del, 573/1, 574 del, 575/1 del, 575/2 del, 578/1, 578/2 del, 581/2 del, 595/1 del, 595/18 del, 599 del;
k.o. Vič, parc. št.: 1, 2/2 del, 2/4, 3/1 del, 3/2, 4/1, 4/2, 5 del, 6/2, 7, 15/1, 15/3, 25 del, 28, 29, 30 del, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/6, 36, 38/1, 38/4, 39/1 del, 39/2 del, 42, 43 del, 45/2 del, 47/2 del, 49 del, 50 del, 51, 52 del, 53/1 del, 57, 58 del, 59/1, 59/2 del, 63/6 del, 63/7,1393/1, 1393/2, 1393/3 del, 1393/7, 1393/8, 2014 del, 2021/4 del;
k.o. Vižmarje, parc. št.: 1 del, 2 del, 3 del, 5 del, 6 del, 7, 8, 9, 29 del, 796 del, 797, 798, 801 del, 803/2 del, 1764/1 del, 1765 del, 1766 del;
k.o. Zgornja šiška, parc. št.: 804/1, 806, 809/1 del, 809/2, 810, 816/1, 816/2, 816/3, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2, 857/1, 858/2, 859/2, 860/1, 860/2, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2, 864/5, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 866/3, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2 del, 869, 870, 871/2, 880, 881, 882, 883/1, 883/2, 884, 885, 981/2, 982/1 del, 983/1 del, 984, 986/2, 999/1 del, 1007/1 del, 1007/2, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1009/2, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1038, 1039, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/3, 1042/4, 1042/5, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1050/1, 1050/2, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6 del, 1052/3, 1052/8, 1054/1, 1054/3, 1055/1 del, 1055/3, 1056/1 del, 1056/2, 1065/16, 1065/17, 1067/1 del, 1067/2 del, 1067/3, 1068 del, 1069/1 del, 1070/1 del, 1113 del, 1114/1 del, 1117/5 del, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1172/1, 1172/2, 1173, 1174/3 del, 1174/4, 1174/4 del, 1175/1 del, 1175/2 del, 1175/3 del, 1175/8, 1178/1, 1178/3, 1178/4 del, 1179, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1197/1 del, 1200, 1201 del, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/2 del, 1215 del, 1272, 1274/1, 1274/2, 1308/1 del, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1310, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1312/1, 1312/3, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1313/4 del, 1314, 1315, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1868/2 del, 1883 del, 1886/1, 1888/1 del, 1896/2 del, 1896/4, 1897/1, 1897/2 del, 1902/1 del, 1902/10 del, 1902/13 del, 1905, 1906/1, 2191/1 del, 2221 del, 2222, 2223;
Območja gozdov s posebnim namenom so prikazana na informativni karti v merilu 1:100.000, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka.
III. REŽIM GOSPODARJENJA Z GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM
1. Režim gospodarjenja
4. člen
Gospodarjenje z gozdovi s posebnim namenom se izvaja na način, ki je prilagojen njihovim izjemno poudarjenim socialnim funkcijam in sicer: zaščitni funkciji – varovanje objektov, rekreacijski funkciji, poučni funkciji, higiensko-zdravstveni funkciji, funkciji varovanja naravnih vrednot, funkciji varovanja kulturne dediščine ter estetski funkciji, skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi.
Ukrepi, ki zagotavljajo režim gospodarjenja iz prejšnjega odstavka tega člena, so naslednji:
– oblikovanje mozaične strukture gozda z ukrepi nizke intenzitete,
– prilagoditev količine in strukture dreves za največji možni posek posamezni vrsti in poudarjenosti socialne funkcije,
– daljše obdobje pomlajevanja,
– zagotavlja se neprekinjena zastrtost gozdnih tal,
– ohranjanje posameznih dreves in gozdnih sestojev do visoke starosti,
– zagotavlja se rastišču primerno pestro strukturo drevesnih in grmovnih vrst,
– starejša drevesa z zanimivim habitusom se ohranja do sanitarne sečnje,
– intenzivnejše ukrepanje pri varstvu in gojenju,
– prilagoditev sečnje in spravila lesa razmeram rastišča, izjemno poudarjenim socialnim funkcijam in intenzivnemu malo površinskemu ukrepanju,
– ustrezno ukrepanje za zaščito posameznih delov gozda pred škodljivimi vplivi prevelikega obiska ljudi,
– horizontalno in vertikalno razgiban gozdni rob,
– izvajanje gozdnega reda je prilagojeno poudarjenim socialnim funkcijam gozda,
– gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic sta prilagojena proizvodnim in socialnim funkcijam gozda,
– naravna obnova sestojev ima prednost pred obnovo gozda s saditvijo,
– v primeru saditve se sadi rastišču primerne vrste, s čim večjim deležem imisijsko odpornejših listavcev,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi sredstvi se izvaja samo izjemoma,
– krčitev gozda v kmetijske in druge namene ni dovoljena.
2. Varstveni režim in omejitve
5. člen
V gozdovih s posebnim namenom so prepovedana vsa dejanja, ki negativno vplivajo na njihovo ekološko stabilnost in ogrožajo njihove funkcije, še zlasti naslednja:
– spreminjanje pogojev rastišča z odstranjevanjem zemlje, preoblikovanje terena, spreminjanje talnega profila, odkrivanjem korenin, zasipavanjem debel, rastišča ali površine nad koreninami, z občasnim ali stalnim poplavljanjem rastišča, s spreminjanjem nivoja podzemne vode, kislosti oziroma alkalnosti tal, z izpuščanjem škodljivih tekočin ali plinastih snovi na območju rastišča, z odlaganjem odpadkov in podobno,
– obsekavanje, lomljenje, puljenje, poškodovanje lubja ali drugačno nasilno uničevanje ali poškodovanje drevja in grmovja,
– nabiranje, preganjanje ter uničevanje prosto živečih živali ter njihovega življenjskega prostora,
– lovljenje prosto živečih živali, razen lovnih vrst divjadi na površinah, za katere se izdelujejo lovskogojitveni načrti,
– kakršnokoli poseganje, ki bi ogrozilo ali spremenilo življenjske pogoje prosto živečih živali, kot je odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodostaja, vnašanje alohtonih živalskih vrst, približevanje prostorom, kjer se prosto živeče živali zadržujejo, hranijo ter razmnožujejo in podobno,
– prekomerna raba gozdov,
– uničevanje njihove ureditve in opreme.
IV. IZVAJALEC REŽIMA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM
6. člen
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi, kot so, posek, spravilo, gozdnogojitvena dela, varstvena dela, izgradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, izvaja v skladu z načinom gospodarjenja iz 4. člena tega odloka lastnik gozda s posebnim namenom ali izvajalec, ki izpolnjuje predpisane pogoje in mu ta dela lastnik prenese v izvajanje.
Za način gospodarjenja je odgovoren lastnik gozda.
V. UREDITEV IN OPREMA GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM
7. člen
Ureditev gozdov s posebnim namenom, ki obsega ureditev učnih, rekreacijskih, planinskih poti, počivališč, razgledišč in podobno ter oprema gozdov s posebnim namenom, kot so postavitev informativnih, usmerjevalnih in izobraževalnih tabel, postavitev klopi in podobno, se določi z načrtom ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom, ki ga pripravi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Načrt ureditve in opreme gozdov s posebnim namenom sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Oprema gozdov s posebnim namenom mora biti pretežno iz naravnih materialov.
VI. ZAVEZANEC ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA STROŠKE, KI NASTAJAJO ZARADI POSEBNEGA REŽIMA GOSPODARJENJA ALI POSEBNEGA REŽIMA UREDITVE IN OPREME GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM
8. člen
Zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme gozda s posebnim namenom, je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
1. Odškodnine
9. člen
Lastnik gozda s posebnim namenom, kateremu je po nastopu ene od omejitev iz 11. člena tega odloka, zaradi načina gospodarjenja z gozdom s posebnim namenom v skladu z določili 4. člena tega odloka ter ureditve in opreme gozda s posebnim namenom, omejeno uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice, ima pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do odškodnine, ki jo zagotovi MOL.
10. člen
Predmet odškodnin so gozdne parcele oziroma gozdni deli parcel na območju gozda s posebnim namenom.
11. člen
Pogoji za izplačilo odškodnine lastniku gozda nastopijo po nastanku ene od omejitev uživanja lastnine oziroma uveljavljanja lastninske pravice lastnika gozda (v nadaljevanju: omejitve).
Možne omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena so:
1. zmanjšan možni letni posek lesa,
2. posebni pogoji za pridobivanje lesa,
3. dodatna gojitvena in varstvena dela,
4. ureditev in oprema gozda.
Če nastane hkrati več omejitev je lastnik gozda upravičen do odškodnine za vsako posamezno omejitev.
12. člen
Višina odškodnine, ki jo MOL po nastopu ene izmed omejitev iz prejšnjega člena izplača lastniku gozda, se določi za posamezno vrsto omejitev, in sicer:
– za zmanjšan možni letni posek lesa, ki je opredeljen v gozdnogospodarskem načrtu, je višina odškodnine odvisna od razlike med čistim donosom, ki ga gozd daje brez omejitve in čistim donosom, ki ga daje s to omejitvijo,
– za posebne pogoje za pridobivanje lesa so osnova za določitev odškodnine povečani stroški pri sečnji in spravilu lesa zaradi predpisane uporabe okolju prijaznih in dražjih tehnologij, manjše koncentracije sečenj, zahtevnejšega gozdnega reda, usmerjanja obiskovalcev stran od območij sečišč in podobno,
– za dodatna gojitvena in varstvena dela je višina odškodnine odvisna od obsega poškodb gozda zaradi rekreacije ali drugih škod, ki jih povzročajo obiskovalci,
– za ureditev in opremo gozda s posebnim namenom je višina odškodnine odvisna od velikosti površine, ki jo zavzema ureditev in oprema gozda.
13. člen
Višina odškodnine se določi individualno za oškodovanega lastnika gozda s sporazumom med lastnikom gozda in MOL na podlagi cenitve sodnega izvedenca gozdarske stroke.
Lastnik gozda zahtevek za izplačilo odškodnine vloži pri organu Mestne uprave MOL, pristojnem za gospodarske dejavnosti.
MOL izplačuje odškodnine v enkratnem znesku.
2. Odkupi gozdov s posebnim namenom
14. člen
MOL je na zahtevo lastnika dolžna odkupiti gozd s posebnim namenom.
Lastnik gozda zahtevo za odkup gozda vloži pri organu Mestne uprave MOL, pristojnem za ravnanje z nepremičninami.
Odkupna cena gozda se določi na podlagi cenitve sodnega izvedenca gozdarske stroke.
Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih sredstev za ta namen v proračunu MOL.
VII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-2/2008-68
Ljubljana, dne 5. julija 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost