Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3319. Odlok o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 9089.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 41. seji dne 5. julija 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenujejo naslednje ulice in določijo poteki:
1. Avstrijska ulica – ulica se odcepi JV (jugovzhodno) od Trga mladih in poteka med objektoma z oznako s št. 3 in št. 4 in se zaključi v križišču s Špansko ulico.
2. Madžarska ulica – ulica se odcepi JV (jugovzhodno) od Trga mladih in poteka med objektoma z oznako s št. 9 in št. 10 in se zaključi v križišču s Špansko ulico.
3. Grška ulica – ulica se odcepi JV (jugovzhodno) od Ulice gledališča BTC in poteka med objektoma z oznako s št. 2 in št. 7 in se zaključi v križišču s Špansko ulico.
4. Ulica gledališča BTC – ulica se na severnem krožišču Ameriške ulice odcepi in poteka V (vzhodno) do začetka Francoske ulice, nadaljuje proti S (severu) in pri objektih z oznakami s št. 1, 2, 7, 8 in City Park in se zaključi v krožišču z Moskovsko ulico.
5. Kovačičeva ulica – ulica se v križišču Jarške ceste in Žalske ulice odcepi V (vzhodno) in poteka do križišča Križne ulice in nadaljuje vzporedno s Šmartinsko cesto in se slepo zaključi pred stavbo s hišno št. Šmartinske ceste 135 b.
6. Božičeva ulica – ulica se v križišču Vojkove ceste in Baragove ulice odcepi V (vzhodno) in se zaključi v krožišču s Titovo cesto.
7. Pot Rdečega križa – ulica se v križišču s Tržaško cesto in AC priključkom Ljubljana zahod odcepi SZ (severozahodno) pod železniško progo Ljubljana – Trst mimo pokopališča pri cerkvi Sv. Simona in Jude ter zaključi v križišču s Cesto na Brdo.
8. Zajčevi dvori – ulica se v križišču z Jurčkovo cesto pri stavbi s hišno številko 79 odcepi SV (severovzhodno), na polovici svoje dolžine spremeni potek pravokotno JV (jugovzhodno), nato na razdalji cca 25 m spremeni potek pravokotno SV (severovzhodno) in se slepo zaključi pred Velikim Galjevcem.
9. Chopinov prehod – prehod se iz Plečnikovega podhoda na Z (zahodni) strani Kongresnega trga pod Slovensko cesto odcepi JZ (jugozahodno) in se zaključi v atriju Bukvarne v bližini stavbe Kongresnega trga 15.
10. Kopačeva cesta – cesta se v križišču Hladnikove ceste in Opekarske ceste odcepi, nadaljuje SZ (severozahodno) in se zaključi v križišču z Barjansko cesto in Cesto v Mestni log.
11. Kanonijeva cesta – cesta se na Zaloški cesti v križišču s Chengdujsko cesto odcepi S (severno), nadaljuje v smeri novo načrtovane ceste pod železniško progo z načrtovanim zaključkom v križišču z Letališko cesto.
12. Siva pot se v križišču Ceste v Gorice odcepi Z (zahodno), poteka preko Lipahove ulice, Ramovševe ulice in Ceste v Zgornji log in se zaključi v načrtovanem križišču z ulico Za progo.
13. Štukljeva cesta – cesta se v krožišču Titove ceste (Tomačevega krožišča z AC oznako št. 2 Lj. – Črnuče) odcepi, poteka vzporedno z mestno severno obvozno cesto (AC obročem) in se zaključi na Dunajski cesti skupaj z avtocestnim izvozom št. 3 Lj. – Bežigrad.
14. Lorenzova cesta – cesta se v krožišču Jurčkove in Betettove ceste v nakupovalnem središču Rudnik odcepi SV (severovzhodno), poteka preko železniške proge in se zaključi v križišču z Dolenjsko cesto.
15. Betettova cesta – cesta se v krožišču Jurčkove ceste in Lorenzove ceste v nakupovalnem središču Rudnik odcepi JZ (jugozahodno), v križišču s Premrlovo ulico, poteka SZ, vzporedno z mestno južno obvozno cesto (AC obročem) in se zaključi v križišču s Peruzzijevo ulico.
16. Cvetkova ulica – ulica se odcepi v križišču Jurčkove ceste pri Viator Vektorju pred železniškim prehodom, poteka SZ (severozahodno), je vzporedna z železniško progo Ljubljana – Novo mesto in se slepo zaključi pred Lorenzovo cesto.
17. Kumerjeve ulica – ulica se v križišču z Jurčkovo cesto odcepi SV (severovzhodno), poteka proti železniški progi Ljubljana – Novo mesto in se zaključi v križišču s Cvetkovo ulico.
18. Ukmarjeva ulica – ulica se v križišču s Kumerjeve ulico odcepi SZ (severozahodno), poteka v zavoju proti Z in se zaključi v križišču z Lorenzovo cesto.
19. Premrlova ulica – ulica se v križišču z Jurčkovo cesto in Kumerjeve ulico odcepi JZ (jugozahodno), poteka vzporedno z mestno južno obvozno cesto (AC obročem) in se zaključi v križišču z Betettovo cesto.
– ukine ulici:
1. Rudniška pot – ulica se ukine zaradi spremenjene urbanistične in komunalne ureditve v območju (ni evidentiranih objektov s hišno številko).
2. Ulica Levstikove brigade – ulica se ukine zaradi spremenjene urbanistične in komunalne ureditve v območju (po evidenci OGUL cesta ni bila vzpostavljena v naravi).
– ukinejo deli potekov ulic in ugotovijo dejanski poteki ulic:
1. Jurčkova cesta – potek ceste se spremeni tako, da se pri odcepu z Ulico Milke Kerinove nadaljuje JV proti krožišču Betettove ceste in Lorenzove ceste, nadaljuje proti AC obroču, zaokroži S (severno) proti železniški progi Ljubljana Novo mesto mimo stavb gospodarske družbe Viator Vektor, poteka preko železniškega prehoda in zaključi v križišču z Dolenjsko cesto v smeri proti AC priključku št. 32. Lj. – jug. Objekti s hišnimi številkami Jurčkove ceste na odseku od odcepa z Ulico Milke Kerinove in začetka ulice Na Požaru se ne preštevilčijo.
2. Na požaru – potek ulice se spremeni tako, da poteka mimo stavbe s hišno številko 12, nadaljuje preko Jurčkove ceste in poteka mimo objektov s hišnima številkama 22 in 24, nadaljuje JV (jugovzhodno) mimo objektov s hišnima številkama 32 in 34 in zaključi v križišču z Betettovo cesto.
3. Mivka – potek ulice se spremeni tako, da se odcepi od Kopačeve ceste in ne v križišču z Opekarsko cesto.
4. Cesta na Loko – potek ceste se spremeni tako, da se odcepi od Kopačeve ceste in ne v križišču Barjanske ceste in Ceste v Mestni log.
5. Jelovškova ulica – spremeni potek ceste tako, da se zaključi v križišču s Kopačevo cesto in ne v križišču s Cesto na Loko.
6. Žalska ulica – potek ulice se spremeni tako, da se odcepi od Pokopališke ulice cca 25 m od krožišča Flajšmanove ulice, Savske ceste, Linhartove ceste in Titove ceste, poteka SV mimo Pokopališča Žale in zaključi v križišču z Jarško cesto.
7. Zasavska cesta – potek ceste se spremeni tako, da se konča na meji z Občino Dol in ne poteka do naselja Brinje, ki se nahaja izven območja Mestne občine Ljubljana.
8. Fajfarjeva ulica – potek ulice se spremeni tako, da bo po rekonstrukciji križišča potekala preko novo poimenovane Poti Rdečega križa, nadaljevala po cestišču parkirišča in končnega postajališča MPP – Dolgi most in se bo zaključila v križišču Tržaške ceste in Ceste v gorice.
9. Vojkova cesta – potek ceste se spremeni tako, da se konča pred AC obročem v križišču s še ne imenovano servisno cesto, ki poteka od Dunajske ceste kot uvozna cesta št. 3 Lj. – Bežigrad proti V (vzhodu) in se zaključi v krožišču na Titovi cesti (Tomačevega krožišča z AC oznako št. 2 Lj. – Črnuče).
10. Lipahova ulica – potek ulice se spremeni tako, da se ne začenja na Tržaški cesti in se ne konča na južni obvoznici, tem več se začenja slepo pri objektu s hišno številko 9, nadaljuje J (južno) ter vzporedno z Ramovševo ulico in se slepo konča pred objektom s hišno številko 31.
11. Knezov štradon – potek ulice se spremeni tako, da se konča slepo pred Lorenzovo cesto pri objektu s hišno številko 66 (objekti preko Lorenzove ceste se preštevilčijo).
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, table spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-162/2010-8
Ljubljana, dne 5. julija 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost