Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3318. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev, stran 9088.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 37. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
I.
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08 in 121/08) se prva točka spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:
+---------------------------+------------+
|Program predšolske vzgoje |  Cena  |
|              | programa |
|              | (v EUR)  |
+---------------------------+------------+
|1. Dnevni program     |      |
+---------------------------+------------+
|– oddelek prvega      |  463,61  |
|starostnega obdobja    |      |
+---------------------------+------------+
|– oddelek drugega     |  372,31  |
|starostnega obdobja    |      |
+---------------------------+------------+
|2. Posebni programi    |      |
+---------------------------+------------+
|– razvojni oddelek     |  893,15  |
+---------------------------+------------+
– v Vrtcu Čebelica:
+---------------------------+------------+
|Program predšolske vzgoje |  Cena  |
|              | programa |
|              | (v EUR)  |
+---------------------------+------------+
|1. Dnevni program     |      |
+---------------------------+------------+
|– homogen oddelek prvega  |  427,90  |
|starostnega obdobja    |      |
+---------------------------+------------+
|– kombiniran oddelek    |  414,82  |
+---------------------------+------------+
|– heterogen oddelek    |  389,60  |
|drugega starostnega    |      |
|obdobja          |      |
+---------------------------+------------+
– v Vrtcu Polhek Polšnik:
+---------------------------+------------+
|Program predšolske vzgoje |  Cena  |
|              | programa |
+---------------------------+------------+
|1. Dnevni program     |      |
+---------------------------+------------+
|– kombiniran oddelek    |  400,06  |
+---------------------------+------------+
                     «
II.
V tretji točki se spremenijo zneski dnevnih stroškov živil in sicer tako, da dnevni strošek živil za otroke znaša 1,95 EUR, vrednost zajtrka oziroma dopoldanske malice 0,43 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010 dalje.
Št. 007-12/2008
Litija, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost