Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3315. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, stran 9085.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 33. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2010 dalje znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur)   490,97 €
 
Kombinirana skupina (6–9 ur)      403,20 €
 
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur)   358,19 €.
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica na Krki znašajo 1,90 € na otroka na dan.
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010.
Št. 609-10/2010
Kostanjevica na Krki, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost