Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3311. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in prodaji nepremičnin, stran 9078.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 1. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra in prodaji nepremičnin
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na spodaj navedenih nepremičninah:
1. na parc. št. 4140/3 vpisani v vl. št. 1159, k.o. Deskle,
2. na parc. št. 514/1 vpisani v vl. št. 244, k.o. Vrh kanalski,
3. na parc. št 1341/2 vpisani v vl. št. 219, k.o. Ukanje,
4. na parc. št. 1357 vpisani v vl. št. 209, k.o. Ukanje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Kanal ob Soči.
3. člen
Po vpisu lastninske pravice na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v korist Občine Kanal ob Soči, se izvede prodaja navedenih nepremičnin v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09), in sicer po metodi neposredne pogodbe.
Izhodiščna cena za določitev kupnine bo cenitveno poročilo sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. Stroški v zvezi s sklenitvijo pravnega posla bremenijo kupce nepremičnin.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4788-0003/2010
Kanal ob Soči, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost