Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, stran 9075.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in Odločbe US) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 117/09, 74/05, 80/07) ter 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 17/04, 75/05, 80/07 in 95/07) je Občinski svet Občine Horjul na 27. seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul, Uradni list RS, št. 81/08 z dne 11. 8. 2008 in Uradni list RS, št. 118/08 z dne 15. 12. 2008.
2. člen
V 9. členu odloka se v celoti briše prvo alinejo in namesto nje doda:
»– investitorji, ki s potrdilom dokažejo, da so do 31. 7. 2010 na Upravno enoto vložili vlogo in dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja plačajo 25% izračunanega komunalnega prispevka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0006/2008-3
Horjul, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost