Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3304. Sklep o ugotovitvi javnega interesa gradnje kanalizacije, stran 9072.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Divača ugotavlja, da je izgradnja kanalizacije v naselju Divača, na parcelah št. 1043/10, 1049/42, 1050/10, 1052/6, 1052/8, 552/366 in 1043/19, vse k.o. Divača, v javnem interesu.
2.
Občina Divača pridobi brezplačno ustanovitev služnostne pravice pri izgradnji kanalizacije v naselju Divača za namen vgradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora ter odpravljanja napak na parcelah št. 1043/10, 1049/42, 1050/10, 1052/6, 1052/8, 552/366 in 1043/19, vse k.o. Divača.
3.
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-0007/2010-23
Divača, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r

AAA Zlata odličnost