Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3265. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, stran 8867.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči (Uradno glasilo, št. 6/1997, 15/1998, 7/1999, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 28/2004, 25/2008) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.
(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed:
– staršev učencev osnovne šole         2 člana,
– staršev otrok v vrtcu            1 člana.
(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev:
– matične šole                 3 člane,
– podružničnih šol               1 člana,
– enote vrtca                  1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vključenostjo njihovih otrok v zavod.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost