Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3264. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, stran 8867.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo (Uradno glasilo, št. 6/1997, 15/1998, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 28/2004, 25/2008) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.
(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vključenostjo njihovih otrok v zavod.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost