Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3262. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, stran 8866.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/1997, 8/1997, 7/1999, Primorske novice Uradne objave, št. 54/2001, 54/2001, 25/2008) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Zavod ima 11-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 3 predstavniki staršev,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Tolmin.
(3) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed:
– vzgojnovarstvenih delavcev centralnega vrtca    3 člane,
– vzgojnovarstvenih delavcev enot vrtca       1 člana,
– upravno-administrativnih in tehničnih delavcev  1 člana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2008
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost