Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 8865.

Na podlagi 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 3/1995), je Občinski svet Občine Tolmin na 35. seji dne 6. 7. 2010 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 109/09) se v prvem odstavku 5. člena za besedilom »ustanoviteljic« črtajo besede »in naloge v zvezi z ugotavljanjem javnih služb«.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter veljavnimi občinskimi predpisi, ki so posebna priloga Odloka v obliki seznama predpisov, objavljenih na spletnih straneh občin ustanoviteljic (seznam predpisov).«
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.«
4. člen
V 21. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
5. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 007-0004/2006
Tolmin, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti