Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3254. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava, stran 8762.

V skladu z določilom 22. in 23. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06 in 55/10) je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 19 članov sveta.
2. člen
Za volitve 16 članov sveta se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega območje celotne občine.
Za volitve 2 članov sveta - predstavnikov madžarske narodne skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega območje celotne občine.
Za volitve 1 člana sveta - predstavnika romske skupnosti se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega območje celotne občine.
3. člen
Volilne enote so:
1. volilna enota:
Obsega območje Občine Lendava.
Voli se 16 članov sveta.
Člani sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. volilna enota:
Obsega območje Občine Lendava.
Volita se 2 člana sveta - predstavnika madžarske narodne skupnosti.
Člana sveta se volita po večinskem volilnem sistemu.
3. volilna enota:
Obsega območje Občine Lendava.
Voli se 1 član sveta - predstavnik romske skupnosti.
Član sveta se voli po večinskem volilnem sistemu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 82/06).
Št. 032-0057/2010
Lendava, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost