Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3251. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci, stran 8760.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/06) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 29. seji dne 30. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Črenšovci se imenujejo:
Ignac Horvat iz Črenšovec, Otroška ulica 23, 9232 Črenšovci, za predsednika,
Marija Ternar iz Črenšovec, Jagodišče 22, 9232 Črenšovci, za namestnika predsednika,
Ludvik Horvat iz Črenšovec, Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci, za člana,
Jožef Horvat iz Črenšovec, Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Monika Krapec - Raj iz Gornje Bistrice 165, 9232 Črenšovci, za člana,
Matejka Horvat iz Trnja 119, 9232 Črenšovci, za namestnika člana,
Igor Kreslin iz Črenšovec, Zadružna 15/a, 9232 Črenšovci, za člana,
Sven Sarjaš iz Črenšovec, Gosposko 30, 9232 Črenšovci, za namestnika člana.
II.
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci je v Črenšovcih, Prekmurske čete 20.
IV.
Mandat Posebne občinske volilne komisije začne teči od dneva, ko se izteče mandat Posebne občinske volilne komisije, ki jo je imenoval Občinski svet Občine Črenšovci na svoji seji, dne 20. 6. 2006.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-182/29-10
Črenšovci, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost