Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3245. Pojasnilo 2 k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe), stran 8722.

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde (2006) (Uradni list RS, št. 118/05 in 10/06 - popr. in 1/10) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 24. junija 2010 sprejel
P O J A S N I L O 2
k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)
Finančna sredstva, ki so dolžniški finančni inštrument in se lahko pod določenimi pogoji spremenijo v kapitalski finančni inštrument, se pri posojilodajalcu po pridobitvi izkazujejo po odplačni vrednosti, pri posojilojemalcu pa kot obveznosti iz prejetega posojila.
Če se na podlagi izpolnjenih zahtev tak dolžniški finančni inštrument spremeni v kapitalski finančni inštrument, ga podjetje posojilodajalec prerazvrsti iz kategorije finančnih naložb v posesti do zapadlosti v plačilo med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva po njegovi odplačni vrednosti na dan prerazvrstitve. Izguba, ki je že pripoznana v poslovnem izidu, se ne razveljavi. Odplačna vrednost takega finančnega inštrumenta na dan prerazvrstitve postane njegova nova nabavna vrednost.
Posojilojemalec na dan prerazvrstitve tako finančno obveznost prerazvrsti iz dolžniškega v kapitalski finančni inštrument po njegovi odplačni vrednosti na dan prerazvrstitve.
To pojasnilo začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za računovodenje po SRS 2006.
Št. 8/10
Ljubljana, dne 24. junija 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost