Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 8718.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, patenti, licence, blagovne znamke) in druge pravice.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema, vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti in biološka sredstva. Biološka sredstva so osnovna čreda in večletni nasadi.«.
3. člen
Peti odstavek 7. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti se amortizirajo v dobi pravne pravice.«.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-408/2010/3
Ljubljana, dne 5. julija 2010
EVA 2010-1611-0016
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti