Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Kazalo

3234. Deklaracija o Zahodnem Balkanu (DeZB), stran 8687.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 15. julija 2010 sprejel
D E K L A R A C I J O
o Zahodnem Balkanu (DeZB)
Izhajajoč iz dolgoročno opredeljenih ciljev slovenske zunanje politike o krepitvi odnosov z vsemi sosednjimi državami in državami ožje regije, še posebej z državami Zahodnega Balkana ter s ciljem poglobitve regionalnega sodelovanja med njimi, z namenom, da med seboj ustvarijo oblike tvornega sodelovanja in vzajemne pomoči;
upoštevajoč zaveze, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v EU in NATO ter pripravljenosti Republike Slovenije, da pomaga narodom Zahodnega Balkana;
upoštevajoč določila in zaveze iz t.i. "Solunske agende", ki potrjujejo podporo EU za evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana;
priznavajoč veliko potrebo po čim prejšnji in čim bolj učinkoviti povezavi vseh držav Zahodnega Balkana na političnem, varnostnem, prometnem, gospodarskem, energetskem, znanstvenem, informacijskem, telekomunikacijskem, okoljskem, kmetijskem, kulturnem, športnem in na vseh drugih področjih, s ciljem, da se omogoči čim bolj svoboden pretok ljudi, blaga, storitev, kapitala in znanja v celotni regiji;
upoštevajoč medčloveške vezi, kulturno sodelovanje in zgodovinske vezi slovenskega naroda z narodi Zahodnega Balkana;
upoštevajoč opredelitve o usmeritvi Republike Slovenije za krepitev gospodarske diplomacije in spodbujanje gospodarskega sodelovanja v regiji;
s ciljem, da za vse narode Zahodnega Balkana ustvarimo območje trajne varnosti in vsesplošnega sodelovanja in jim zagotovimo realne možnosti vstopanja v evro-atlantske povezave, v določljivih časovnih rokih in na podlagi ocen o njihovem dejanskem napredku
sprejema Državni zbor Republike Slovenije
DEKLARACIJO O ZAHODNEM BALKANU,
s katero se Republika Slovenija zavezuje,
1. da bo nadaljevala s podporo prizadevanjem držav Zahodnega Balkana pri približevanju evro-atlantskim integracijam ter jim nudila pomoč v reformnih procesih in pri prevzemanju standardov,
2. da si bo prizadevala za poglobljeno regionalno sodelovanje z in med državami Zahodnega Balkana, za dobrososedske odnose in krepitev medkulturnega dialoga v regiji,
3. da si bo prizadevala za krepitev sodelovanja na področju evropskih integracij, znanosti, raziskav, informacijske družbe, gospodarstva, šolstva in izobraževanja, kulture, medijev in obveščanja, obrambe, obvladovanja nesreč, pravosodja, notranjih zadev, transporta, energetike, okolja in trajnostnega razvoja, kmetijstva, zdravstva, socialne in ekonomske kohezije, lokalnega, obmejnega, čezmejnega in regionalnega sodelovanja ter na drugih področjih,
4. da si bo prizadevala za povečanje mobilnosti za državljane držav Zahodnega Balkana z namenom krepitve medsebojnih stikov in sodelovanja predstavnikov civilne družbe in drugih družbenih skupin,
5. da si bo prizadevala za krepitev obstoječih in razvoj novih transportnih, energetskih in drugih infrastrukturnih povezav na Zahodnem Balkanu,
6. da si bo prizadevala za krepitev gospodarskega sodelovanja z državami Zahodnega Balkana in za ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja,
7. da bo dejavnosti do Zahodnega Balkana načrtovala in izvajala koordinirano in celovito ter spodbujala sodelovanje z regijo na vseh ravneh,
8. da se bo z lastnimi viri in v okviru mednarodne skupnosti zavzemala za rešitve, ki bodo prispevale k splošnemu človekovemu in družbenemu razvoju v državah Zahodnega Balkana,
9. da bo v sodelovanju s civilno družbo podpirala prizadevanja za zmanjšanje oziroma preprečevanje sovražnega govora, zlasti na osnovi različne etnične, verske, rasne ali spolne pripadnosti in usmerjenosti, predvsem v vsebinah izobraževalnih programov ter v medijih v regiji,
10. da bo v sodelovanju s civilno družbo in verskimi skupnostmi podpirala razvoj in krepitev medverskega dialoga v regiji.
Št. 007-01/10-16/20
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EPA 948-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost