Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3146. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem, stran 8547.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) ter 2. in 61. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 35. redni seji dne 7. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 78/02, 30/04) se v 2. členu v prvem in drugem stavku beseda »krajevne« zamenja z besedo »četrtne«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010
Ravne na Koroškem, dne 7. julija 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.