Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče, stran 8546.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 25/08), 45. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, št. 104/99 in spr.) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, NPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 23. redni seji dne 10. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Radeče (Uradni list RS, št. 66/08), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.
2. člen
Besedilo četrtega odstavka 4. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na sedežu (upravi) vrtca osebno ali priporočeno po pošti do zadnjega dne razpisa, ki ga določi vrtec v soglasju z ustanoviteljico.«
3. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do konca razpisnega roka za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.«
4. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/4
Radeče, dne 10. maja 2010
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.