Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3143. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8546.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 26. seji dne 5. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišča parc. št. 669/4, dvorišče v izmeri 24 m2, parc. št. 669/2, cesta v izmeri 71 m2, parc. št. 669/5, cesta v izmeri 100 m2, parc. št. 659/7, dvorišče v izmeri 478 m2 in parc. št. 659/4, cesta v izmeri 58 m2, vsa k.o. Topol, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 232 kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravica za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-35/2010
Medvode, dne 5. julija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.