Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, stran 8541.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – uradno prečiščeno besedilo 3, 45/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. redni seji dne 12. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
1. člen
V 2. členu Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 19/96 in 80/02) se črta besedilo četrtega odstavka in nadaljnjih odstavkov tega člena. Dodajo se novi členi, 2.a do 2.š, ki glasijo:
»2.a člen
Svet KS Artiče šteje osem članov.
Za volitve članov novega sveta v KS Artiče se določi osem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Artiče – voli se en član
2. volilna enota – Arnovo selo – voli se en član
3. volilna enota – Dečno selo – voli se en član
4. volilna enota – Dolenja vas pri Artičah – voli se en član
5. volilna enota – Glogov brod – voli se en član
6. volilna enota – Spodnja Pohanca – voli se en član
7. volilna enota – Trebež – voli se en član
8. volilna enota – Zgornji Obrež z delom Zgornjega Lenarta, ki je priključen KS Artiče – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.b člen
Svet krajevne skupnosti Bizeljsko šteje enajst članov.
Za volitve članov sveta KS se določi deset volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Bizeljsko – voli se dva člana
2. volilna enota – Orešje in Bizeljska vas – voli se en član
3. volilna enota – Stara vas – voli se en član
4. volilna enota – Drenovec – voli se en član
5. volilna enota – Brezovica – voli se en član
6. volilna enota – Bračna vas in Nova vas – voli se en član
7. volilna enota – Dramlja – voli se en član
8. volilna enota – Gregovce – voli se en član
9. volilna enota – Bukovje – voli se en član
10. volilna enota – Vitna vas – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.c člen
Svet KS Brežice šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov sveta.
2.č člen
Svet KS Cerklje ob Krki šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi enajst volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Boršt, Račja vas – voli se en član
2. volilna enota – Župeča vas – voli se en član
3. volilna enota – Cerklje ob Krki – voli se en član
4. volilna enota – Črešnjice, Zasap – voli se en član
5. volilna enota – Gazice – voli se en član
6. volilna enota – Hrastje – voli se en član
7. volilna enota – Dolenja Pirošica – voli se en član
8. volilna enota – Gor. Pirošica, Brvi, Izvir – voli se en član
9. volilna enota – Stojanski vrh, Poštena vas – voli se en član
10. volilna enota – Vinji vrh, Vrhovska vas – voli se en član
11. volilna enota – Bušeča vas – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.d člen
Svet KS Čatež ob Savi šteje devet članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi sedem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Čatež ob Savi – voli se tri člane
2. volilna enota – Cerina – voli se en član
3. volilna enota – Dobeno – voli se en član
4. volilna enota – Dvorce – voli se en član
5. volilna enota – Prilipe – voli se en član
6. volilna enota – Sobenja vas in Mali Cirnik – voli se en član
7. volilna enota – Žejno – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.e člen
Svet KS Dobova šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi devet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Dobova – voli se dva člana
2. volilna enota – Gaberje – voli se en član
3. volilna enota – Loče – voli se en član
4. volilna enota – Mali Obrež – voli se en član
5. volilna enota – Mihalovec – voli se en član
6. volilna enota – Mostec – voli se en član
7. volilna enota – Rigonce – voli se en član
8. volilna enota – Sela – voli se dva člana
9. volilna enota – Veliki Obrež – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.f člen
Svet KS Globoko šteje deset članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi pet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Bojsno – voli se dva člana
2. volilna enota – Brezje – voli se dva člana
3. volilna enota – Globoko – voli se dva člana
4. volilna enota – Mali vrh – voli se dva člana
5. volilna enota – Piršenbreg – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.g člen
Svet KS Jesenice na Dolenjskem šteje devet članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi šest volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Jesenice – voli se dva člana
2. volilna enota – Nova vas – voli se dva člana
3. volilna enota – Obrežje – voli se dva člana
4. volilna enota – Podgračeno – voli se en član
5. volilna enota – Ribnica – voli se en član
6. volilna enota – Slovenska vas – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.h člen
Svet KS Kapele šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi sedem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Jereslavec – voli se en član
2. volilna enota – Kapele – voli se dva člana
3. volilna enota – Podvinje – voli se en član
4. volilna enota – Rakovec – voli se en član
5. volilna enota – Slogonsko – voli se dva člana
6. volilna enota – Vrhje – voli se dva člana
7. volilna enota – Župelevec – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.i člen
Svet KS Križe šteje sedem članov.
Za volitve novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.
2.j člen
Svet KS Krška vas šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.
2.k člen
Svet KS Mrzlava vas šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi pet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Čedem in Kamence– voli se en član
2. volilna enota – Globočice – voli se dva člana
3. volilna enota – Kraška vas – voli se en člana
4. volilna enota – Mrzlava vas – voli se dva člana
5. volilna enota – Stankovo – voli se en član
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.l člen
Svet KS Pečice šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.
2.m člen
Svet KS Pišece šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi šest volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Blatno – voli se dva člana
2. volilna enota – Dednja vas – voli se dva člana
3. volilna enota – Pišece II (Orehovec) – voli se en člana
4. volilna enota – Pavlova vas – voli se dva člana
5. volilna enota – Pišece I – voli se dva člana
6. volilna enota – Podgorje pri Pišecah – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.n člen
Svet KS Skopice šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.
2.o člen
Svet KS Sromlje šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi šest volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Curnovec – voli se dva člana
2. volilna enota – Oklukova gora – voli se dva člana
3. volilna enota – Silovec – voli se en člana
4. volilna enota – Sromlje – voli se dva člana
5. volilna enota – Volčje – voli se dva člana
6. volilna enota – Zgornja Pohanca – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.p člen
Svet KS Šentlenart šteje sedem članov.
1. volilna enota – Brezina – voli se dva člana
2. volilna enota – Cundrovec – voli se en član
3. volilna enota – Gornji Lenart in Šentlenart (sever) – voli se en član
4. volilna enota – Šentlenart (mestne ulice) – voli se tri člane.
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.r člen
Svet KS Velika Dolina šteje enajst članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi deset volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Brezje – voli se en član
2. volilna enota – Cirnik – voli se en član
3. volilna enota – Gaj - Ribnica – voli se en član
4. volilna enota – Koritno – voli se en član
5. volilna enota – Laze – voli se en član
6. volilna enota – Mala Dolina – voli se en član
7. volilna enota – Perišče – voli se en član
8. volilna enota – Ponikve – voli se en član
9. volilna enota – Rajec – voli se en član
10. volilna enota – Velika Dolina – voli se dva člana
Volilne enote obsegajo območja navedenih naselij.
2.s člen
Svet KS Velike Malence šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.
2.š člen
Svet KS Zakot - Bukošek - Trnje šteje sedem članov.
Za volitve članov novega sveta KS se določi ena volilna enota, ki obsega območje krajevne skupnosti. Voli se sedem članov.«
2. člen
Tretji odstavek 2. člena Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice, se spremeni, tako da glasi:
»Svet krajevne skupnosti imenuje volilno komisijo krajevne skupnosti.«.
Črta se 3. člen Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice.
7. člen Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice se spremeni tako, da glasi:
»Volilna komisija krajevne skupnosti opravlja naloge za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-2/2010
Brežice, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.