Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3131. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali, stran 8536.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in drugega odstavka 11. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
1. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali (Uradni list RS, št. 49/03, 72/04, 68/05 in 127/06 – ZKrmi-1).
2. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2010.
Št. 007-259/2010
Ljubljana, dne 1. julija 2010
EVA 2010-2311-0169
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano