Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2010 z dne 15. 7. 2010

Kazalo

3125. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije, stran 8528.

Na podlagi 150. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A in 108/09), 3. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/10) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 9. julija 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije
Za člane Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije se za dobo petih let imenujejo:
Aleksander BATIČ
dr. Mitja BRILLY
dr. Jožef HORVAT
dr. Primož KMECL
dr. Rajko KNEZ
dr. Janez KRANJC
Stanko KRISTL
dr. Janez LEVEC
dr. Franc LOBNIK
Janez MATOS
dr. Niko SAMEC
dr. Dušan PLUT
dr. Jože RAKOVEC
dr. Miha TOMAŽEVIČ
dr. Davorin TOME.
Št. 801-01/10-55/14
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1118-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.