Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3038. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«, stran 8194.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 - uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 - UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 5. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja« (Uradni list RS, št. 1/10 - uradno prečiščeno besedilo UPB1), se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega:
za Osnovno šolo TONETA OKROGARJA:
* za učence od 1. do 9. razreda:
Podkraj pri Zagorju, Okrogarjevo kolonijo, Kopališko ulico, Šolsko cesto, Eberlovo cesto, Grajsko ulico, Podvine, Vine, Na bregu, Cesto Otona Zupančiča, Dolenja vas, Marnova ulica, Ulica Prvoborcev, Pečarjevo cesto, Cesto Borisa Kidriča, Cesto zmage parne hiš. št., Polje, Loke od 1. do 12. hiš. št., Vrh, Čolnišče, Prečna pot.
* za učence od 6. do 8. razreda:
Zavine od 1. do 13. hiš. št., Loke od 13. do 70. hiš. št., Šemnik od 1. do 23. hiš. št., Borovniško naselje, Cesta na zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na Šahtu, Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in Trg pohorskega bataljona (za učence, ki se po končanem 5. razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Kisovec!)
* za učence od 5. do 9. razreda:
Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, Šentlambert, Tirna, Požarje od hiš. št. 8. do 13. ter Požarje od hiš. št., 15. do 18. (za učence, ki se po zaključenem 4. razredu prešolajo na matično šolo iz PŠ Šentlambert!)
za Podružnično šolo KISOVEC:
* za učence od 1. do 5. razreda:
Zavine od 1. do 13. hiš. št., Loke od 13. do 70. hiš. št., Šemnik od 1. do 15. hiš. št, Borovniško naselje, Cesta na zlato polje, Cesta 15. aprila, Jevšnikova ulica, Naselje na šahtu, Petelinkarjeva cesta, Ribnik, Rudarska cesta, Tonkova ulica in Trg pohorskega bataljona.
za Podružnično šolo ŠENTLAMBERT:
* za učence od 1. do 4. razreda: Borje, Golče, Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik, Rovišče, Senožeti, Šentlambert, Tirna in Požarje od hiš. št. 8. do 13. in Požarje od hiš. št. 15. do 18.
Matična šola je Osnovna šola Toneta Okrogarja, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-4/97
Zagorje ob Savi, dne 5. julija 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti