Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3037. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«, stran 8194.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.),16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 - uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 37/09 - UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 5. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče« (Uradni list RS, št. 1/10 - uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradni list RS, št. 19/10 - popr.), se spremeni 10. člen tako, da se glasi:
»10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega:
za Osnovno šolo IVANA SKVARČE:
* za učence od 1. do 9. razreda:
Farčnikovo kolonijo, Pintarjevo cesto, Cesto 9. avgusta, Selo pri Zagorju, Trboveljsko cesto, Vinsko cesto, Ravensko vas, Naselje Zavin od 15. do 23. hiš. št., Kotredež, Prapreče, Rove, Potoško vas, Cesta 20. julija, Šklendrovec od 37. hiš. št. dalje, Cankarjev trg, Cesto zmage - neparne hiš. št., Fakinovo ulico, Gasilsko cesto, Kolodvorsko cesto, Levstikovo ulico, Naselje Srečka Kosovela, Partizansko ulico, Prešernovo cesto, Savsko cesto, Družino, Ulico talcev in Vrtno ulico.
* za učence od 5. do 9. razreda:
Podkum, Borovak, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče in Šklendrovec od 1. do 36. hiš. št., (učenci, ki se po končanem 4. razredu prešolajo na matično šolo iz podružnične šole Podkum!), ter Razbor, Ržiše, Znojile, Vrhe, Jesenovo, Zabreznik od 6. do 9. hiš. št., ter Čemšenik (učenci, ki se po končanem 4. razredu prešolajo na matično šolo iz podružnične šole Čemšenik!)
za Podružnično šolo PODKUM:
* za učence od 1. do 4. razreda:
Podkum, Borovak, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče in Šklendrovec, od 1. do 36. hiš. št.
za Podružnično šolo ČEMŠENIK:
* za učence od 1. do 4. razreda:
Razbor, Ržiše, Znojile, Vrhe, Jesenovo, Zabreznik od 6. do 9. hiš. št. ter celoten Čemšenik razen od 33. do 35. hiš. št. in razen od 43. do 46. hiš. št..
Matična šola je Osnovna šola Ivana Skvarče, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-5/97
Zagorje ob Savi, dne 5. julija 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti