Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3033. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 8191.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 1. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev Osnutka sprememb in dopolnitev OLN za obrtno-poslovno cono Arclin (v nadaljevanju: OLN Arclin), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. pod številko 692/10.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev OLN Arclin se pripravi za območje, ki obsega zemljišča po obstoječem prostorskem aktu Lokacijski načrt za obrtno-poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06, 9/07 in 115/07) in dodatnih zemljiščih parc. št. 770/3, 770/5, 770/8, 770/6 - del, 952/1 - del, 952/3, 953/1 in 954, vse k.o. Vojnik - trg.
Skupna velikost ureditvenega območja OLN Arclin po spremembah znaša ca. 145.350 m2.
III
Javna razgrnitev Osnutka sprememb in dopolnitev OLN Arclin bo potekala od 10. 7. 2010 do 9. 8. 2010 na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
V času javne razgrnitve Osnutka sprememb in dopolnitev OLN Arclin bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. Javna obravnava bo 28. 7. 2010 ob 15. uri v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
IV
V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur občine ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni Osnutek sprememb in dopolnitev OLN Arclin.
Pripombe in predloge, ki so jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Vojnik. Nato bo občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče. Stališče bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter ga nato posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2-2008/34
Vojnik, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti