Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3019. Pravilnik o določitvi kriterijev za znižanje plačila vrtca, stran 8159.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09), 32. člena Zakona o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2) (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 32. redni seji dne 30. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za znižanje plačila vrtca
1. člen
(1) Ta pravilnik določa primere, v katerih so starši, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Rečica ob Savinji in katerih otrok obiskuje vrtec ustanovitelja, upravičeni do dodatnega izjemnega znižanja plačila vrtca.
(2) Za otroke in druge družinske člane po tem pravilniku se štejejo ožji družinski člani po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
2. člen
Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža v naslednjih izjemnih primerih:
- eden od staršev konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
- otrok vrtec obiskuje na osnovi priporočil strokovnih služb, ker je obiskovanje vrtca pomembno za njegovo zdravje in ima za to posebno potrdilo ustrezne strokovne službe;
- enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar največ za 6 mesecev.
3. člen
(1) Dodatno znižanje plačila vrtca starši uveljavljajo ob vsakokratnem vpisu otroka v vrtec, na predpisanem obrazcu in po postopku, skladnem z določbami Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Dokazila pristojnih služb (Centra za socialno delo, zdravnika, psihiatra) o posebnih razmerah iz 2. člena, starši predložijo k vlogi za sprejem otroka v vrtec.
(2) Če razlog za uveljavljanje dodatnega znižanja plačila vrtca nastane po tem, ko je otrok že vpisan v vrtec, se lahko dokazila in vloga za dodatno znižanje predložijo Občini Rečica ob Savinji, po nastanku razloga.
4. člen
Izjemno znižanje plačila staršev za otroke v vrtcih ne more biti večje od dveh razredov lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodke na družinskega člana, skladno s predpisom.
5. člen
Vloge za dodatno znižanje plačila staršev za otroke v vrtcih iz 3. člena obravnava Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Rečica ob Savinji. Odbor predlaga določitev stopnje znižanja plačila vrtca ter trajanje s sklepom, na osnovi katerega občinska uprava izda vlagatelju ustrezno odločbo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2010-8
Rečica ob Savinji, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti