Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2996. Odlok o razglasitvi Šteknerjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ljubno, stran 8110.

Na podlagi 9., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 - ZVKD-1) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine - območne enote Celje je občinski svet na 23. redni seji, ki je bila 3. 12. 2009, sprejel
O D L O K
o razglasitvi Šteknerjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ljubno
1. člen
Za kulturni spomenik se razglasi Šteknerjeva hiša, Foršt 1 na Ljubnem.
Objekt je zgrajen na zemljišču parc. št. 481/1, k.o. Ljubno (v nadaljnjem besedilu - spomenik) je last Firšt Franca in Marije, Radmirje 29a, Ljubno ob Savinji.
2. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh etnoloških in arhitekturnih lastnosti na mestu samem (»in situ«), ohranitev stavbne mase, zasnove in gabaritov, potrebna je celovita obnova skladno z novo namembnostjo in varovanjem zunanjosti, tako da se raba podreja spomeniku in ne vpliva negativno na njegovo podobo in pričevalnost.
Spomenik mora biti dostopen javnosti, po obnovi je potrebno določiti upravljavca ter sprejeti načrt upravljanja skladno z novimi vsebinami in ukrepi za trajno ohranitev spomenika.
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje.
4. člen
Spomenik in njegovo območje sta namenjena trajni ohranitvi kulturnih vrednot, povečanju pričevalnosti spomenika, ohranitvi vedute na spomenik ter pedagoškemu in znanstveno-raziskovalnem delu.
V vplivnem območju spomenika ni dovoljeno postavljati objektov začasnega značaja (kioskov) ter reklamnih panojev. Prav tako je omejeno parkiranje in promet ter asfaltiranje ali pretirano tlakovanje površin.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje pristojnega zavoda.
6. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo.
Občinski upravni organ predlaga vpis v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za varstvo kulturne dediščine.
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti