Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 8084.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 34. seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 101/07 in 98/08) se v drugem odstavku 15. člena v besedilu pred dvopičjem beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst« ter v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca se v svet vrtca voli izmed vseh delavcev vrtca, in sicer:
V Vrtec Anice Černejeve:
- iz enote Sonce en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Luna en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Hribček en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Mavrica en predstavnik strokovnih delavcev ter
- izmed administrativnih in tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Tončke Čečeve:
- iz enote Gaberje dva predstavnika strokovnih delavcev,
- iz enote Hudinja en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Center en predstavnik strokovnih delavcev ter
- izmed administrativnih in tehničnih delavcev en predstavnik.
V Vrtec Zarja:
- iz enote Živ-žav en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Iskrica en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Čira čara en predstavnik strokovnih delavcev,
- iz enote Ringa raja en predstavnik strokovnih delavcev ter
- izmed administrativnih in tehničnih delavcev en predstavnik.«
2. člen
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60200-0013/1996
Celje, dne 29. junija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti