Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2978. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje, stran 8084.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 40. člena, prvega odstavka 41. člena in 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 34. seji dne 29. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97 in 30-1305/04) se besedilo drugega odstavka 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.«
2. člen
Obstoječi svet javne šole nadaljuje svoje delo do poteka svojega mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09, popr. 64/09 in 65/09), poteče mandat s potekom mandata sveta oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih dveh predstavnikov delavcev.
3. člen
V 25. členu Odloka se besedilo spremeni tako, da se črtata prvi in drugi odstavek ter se nadomestita z besedilom: »Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-16/2010
Celje, dne 29. junija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti