Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2858. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic, stran 7849.

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 126/07 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o seznamu izdanih tehničnih smernic
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam izdanih tehničnih smernic za graditev.
(2) Izdane so bile naslednje tehnične smernice za graditev:
- TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
- TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09);
- TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09);
- TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 51/10).
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam iz prejšnjega člena nadomesti Seznam izdanih tehničnih smernic (Uradni list RS, št. 46/09).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35102-12/2007
Ljubljana, dne 22. junija 2010
EVA 2010-2511-0063
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost