Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica, stran 7839.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5) ter 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 21. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica (Uradni list RS, št. 84/00, 102/00 in 45/08) se spremenita drugi in peti odstavek 15. člena tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda,
- trije predstavniki staršev.«
»Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določajo zakon in pravila zavoda, in sicer: iz osnovne šole tri predstavnike strokovnih delavcev, iz vrtca enega predstavnika in enega predstavnika administrativno-tehničnih služb.«
2. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Ne glede na določila tega odloka se v svet zavoda izvolita še dva predstavnika delavcev neposredno na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, tako izvoljenim predstavnikom delavcev poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-13/2010-1
Mežica, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost