Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2854. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica, stran 7839.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je občinski svet na 21. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih bo občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (čistilna akcija občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) ter sklepom Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-3/2010-1
Mežica, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost