Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2853. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti, stran 7838.

Na podlagi 33., 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 je Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma - predstavnika romske skupnosti
I.
V posebno občinsko volilno komisijo Občine Kuzma za volitve člana občinskega sveta občine Kuzma - predstavnika romske skupnosti se imenujejo:
1. Sergeja Sukič, Trdkova 54a, 9263 Kuzma - predsednica
2. Andrejka Kodila, Andrejci 14a, 9221 Martjanci, namestnica predsednice
3. Franc Fartek, Gornji Slaveči 42, 9263 Kuzma - član
4. Sašo Cener, Gornji Slaveči 75, 9263 Kuzma - namestnik člana
5. Marija Čurman, Kuzma 75, 9263 Kuzma - član
6. Danijel Horvat, Gornji Slaveči 75d, 9263 Kuzma - namestnik člana
7. Zdravko Cener, Dolič 69, 9263 Kuzma - član
8. Elizabeta Čerpnjak Markoč, Dolič 42a, 9263 Kuzma - namestnica člana.
II.
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti, traja štiri leta.
III.
Sedež posebne občinske volilne komisije je Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
IV.
Ta sklep začne veljati dne 25. 8. 2010 in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Posebne občinske volilne komisije za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma - predstavnika romske skupnosti (Uradni list RS, št. 92/06).
Št. 900-0004/2010-5
Kuzma, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost