Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2842. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hrpelje, stran 7811.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS in 76/08) ter Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o imenovanju ulice v naselju Hrpelje
1. člen
Na območju naselja Hrpelje se imenuje nova ulica »Rožna ulica«, ki poteka vzporedno z Novo potjo ter Prečno ulico in se pravokotno priključi na Slavniško cesto.
2. člen
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz grafične priloge v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka.
3. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati novo ulico v registru prostorskih enot.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2010
Hrpelje, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost