Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2831. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, stran 7775.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-11/2009-22/ZP-44, z dne 8. 6. 2010, družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 0,2218 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+-------+-------------+-------------------------------------+-----------+
|    |  Odjemna  |      Fiksni del        | Variabilni|
|    |  skupina  |                   |  del  |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DKi) | Zakupljena | Pavšal  | Cena |   Cena    |  Cena  |
|    | zmogljivost |(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  |  porabe |
|    | (Sm3/leto) |      |(EUR/kW)|  ((EUR/   | (EUR/Sm3) |
|    |       |      |    |(Sm3/dan))/leto)|      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK1) |  0-200  |   0,9639|    |        |   0,0460|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK2) |  201-500  |   5,4498|    |        |   0,0460|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK3) | 501-1.500 |  15,3272|    |        |   0,0460|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK4) | 1.501-2.500 |  16,9963|    |        |   0,0920|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK5) | 2.501-4.500 |  16,9963|    |        |   0,0920|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK6) |4.501-10.000 |  30,6543| 0,0000|        |   0,0920|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK7) |10.001-30.000|  30,6543| 0,0000|        |   0,0920|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK8) |30.001-70.000|  30,6543| 0,0000|        |   0,0920|
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C(DK9) |  70.001-  |  30,6543| 0,0000|    0,0000  |   0,0920|
|    |  100.000  |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   | 100.001-  |      |    |    0,0000  |   0,0814|
|(DK10) |  200.000  |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   | 200.001-  |      |    |    0,0000  |   0,0814|
|(DK11) |  600.000  |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   | 600.001-  |      |    |    0,0000  |   0,0814|
|(DK12) | 1.000.000 |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   | 1.000.001- |      |    |    0,0000  |   0,0543|
|(DK13) | 5.000.000 |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   | 5.000.000- |      |    |    0,0000  |   0,0543|
|(DK14) | 15.000.000 |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
|C   |   Nad   |      |    |    0,0000  |   0,0543|
|(DK15) | 15.000.000 |      |    |        |      |
+-------+-------------+-----------+--------+----------------+-----------+
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)) znaša 0,8097 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 138/06, 53/08).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2010.
Št. 105807-V-2010
Velenje, dne 27. maja 2010
EVA 2010-2111-0075
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Marijan Jedovnicki l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost