Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2819. Spemembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 7694.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 1. junija 2010 sprejela
S P R E M E M B E C E N I KA
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 109/09) se deseta vrstica tabele v II. točki spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------------+---+-----+-----+
|A2 Ljubljana–Novo mesto V    |Dob|12,30|17,80|
+--------------------------------+---+-----+-----+
                        «.
II.
Deseta vrstica tabele v IV. točki se spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------------+---+-----+-----+
|A2 Ljubljana–Novo mesto V    |Dob|11,00|16,00|
+--------------------------------+---+-----+-----+
                        «.
III.
Deseta vrstica tabele v VI. točki se spremeni tako, da se glasi:
»
+---------------------------+------+------+-----+-------+------+
|A2 Ljubljana – Novo mesto V|Dob  |10,70 |9,50 |15,60 |13,80 |
+---------------------------+------+------+-----+-------+------+
                               «.
IV.
Besedilo osmega odstavka XV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Za vozilo, registrirano v tujini, morata biti vlogi priložena kopija prometnega dovoljenja ter kopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali kopija potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji.«.
V.
Te spremembe cenika začnejo veljati 30. junija 2010.
Št. 420-3/10
Ljubljana, dne 1. junija 2010
EVA 2010-2411-0009
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d. d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), je bilo k Spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 00721-12/2010/3 z dne 24. junija 2010.

AAA Zlata odličnost