Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2813. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije, stran 7677.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05, 120/05 in 63/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba določa davčne urade Davčne uprave Republike Slovenije in njihove sedeže, opredeljuje obseg njihovih območij po upravnih enotah, pristojnost davčnih uradov za odločanje o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08, 20/09 - ZDoh-2D, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) ter pristojnost Posebnega davčnega urada.«.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za odločanje o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2 na prvi stopnji je krajevno pristojen davčni urad, pri katerem je plačnik davka vpisan v davčni register.«.
3. člen
V 4. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Posebni davčni urad odloča o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2, ki ga je izračunal, odtegnil in plačal plačnik davka iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2010.
Št. 00712-34/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-1611-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost