Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2811. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«, stran 7676.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/07 in 5/08) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Cirkulane na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 in Občinski svet Občine Zavrč na 33. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list RS, št. 42/02, 14/03, 96/04 in 91/08) se v šestnajstem členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje trinajst članov, ki jih sestavljajo:
- štirje predstavniki ustanovitelja, in sicer: dva predstavnika iz Občine Cirkulane in dva predstavnika iz Občine Zavrč,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- štirje predstavniki staršev, in sicer: dva predstavnika iz Občine Cirkulane in dva predstavnika iz občine Zavrč.«
2. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-13/2010
Cirkulane, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Cirkulane
Janez Jurgec l.r.
Št. 007-1/2008-008
Zavrč, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost