Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2809. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina, stran 7675.

Na podlagi 33 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
1. člen
V posebno Občinsko volilno komisijo Občine Tišina za volitve člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti se imenujejo:
- TIBOR CIGUT, Kardoševa ul. 8, M. Sobota - predsednik
- SIMON ŠIFTAR, Petanjci 7 - namestnik predsednika
- ZLATKO HAHN, Vanča vas 78 - član
- VLADIMIR IVANIČ, Murski Črnci 40 - namestnik
- SAMANTA BARANJA, Vanča vas 76 - članica
- DOMINIK GRAH, Tišina 3i - namestnik
- BORIS BANFI, Tišina 26a - član
- ANETA ULAGA, Vanča vas 66 - namestnica.
2. člen
Mandatna doba članov posebne občinske volilne komisije za volitev člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti traja štiri leta.
3. člen
Naloge posebne Občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti so, da:
- skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
- potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
- določa volišča;
- imenuje volilne odbore;
- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
- opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
4. člen
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tišina, Tišina 4.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 84/06).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2010-1
Tišina, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost