Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2799. Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila, stran 7670.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09), 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list. RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) županja Občine Šmarješke Toplice objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: OPN) in okoljskega poročila bo potekala od vključno 30. junija 2010 do vključno 31. julija 2010, v prostorih Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.smarjeske-toplice.si bo dostopna elektronska oblika dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo potekala na naslednji lokaciji:
+-------------------------------------------+------------------+
|Lokacija                  |Čas        |
+-------------------------------------------+------------------+
|Bela dvorana Term v Šmarjeških Toplicah,  |2. julij 2010, ob |
|Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke   |17.00 uri     |
|Toplice                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalci OPN in okoljskega poročila.
3. Način podajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, z oznako »Javna razgrnitev OPN - pripombe«. Pripombe in mnenja se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@smarjeske-toplice.si, in sicer na obrazcu, ki bo dosegljiv na spletni strani Občine Šmarješke Toplice: www.smarjeske-toplice.si.
Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-0002/2008-65
Šmarjeta, dne 15. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost