Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2796. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7669.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 27. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2196/5, k.o. Gorenja Straža, ZKV 1581, cesta površine 912 m².
II.
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Straža.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2010-3
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost