Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2795. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža, stran 7669.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 27. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
1. člen
V 2. členu pravilnika se črta zadnja alineja: »načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje športne objekte«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena pravilnika, tako da se glasi:
»Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa«.
3. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika, tako da glasi:
»Občina na podlagi 7. člena Zakon o športu in Nacionalnega programa športa v RS pripravi Letni program športa in nato programe sofinancira v skladu z Letnim programom športa:
I.   športna vzgoja otrok in mladine,
II.   kakovostni šport,
III.  vrhunski šport,
IV.   športna rekreacija – rekreativna dejavnost odraslih,
V.   izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
    strokovnih kadrov v športu,
VI.   šport invalidov,
VII.  športne prireditve.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.«
4. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika prvega odstavka druga vrstica tako da se za besedo »leto« doda besedilo; »in letnega programa športa« ter v zadnji vrstici za besedo »sofinanciranja« doda beseda »programov«.
5. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se v drugem stavku spremeni beseda »določi« v »imenuje«.
6. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se v prvi vrstici spremni besedilo »občinska uprava« in se ga nadomesti z besedo »komisija«.
7. člen
Spremeni se 12. členu pravilnika tako, da se glasi:
»Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa. Če se po vrednotenju prijavljenih programov ugotovi, da na posameznem področju ostanejo sredstva, lahko ostanek župan z aneksom prerazporedi sorazmerno med vse prijavljene kandidate«.
8. člen
Spremeni se 15. člen pravilnika tako, da se v prvem odstavku črta besedilo »ki jih nato obravnava občinski svet v okviru poročila o realizaciji letnega programa športa ob zaključnem računu.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-2/2010-9
Straža, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti