Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2793. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec, stran 7666.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana Občina Rogatec določa naslednja plakatna mesta:
- desko za plakatiranje na bivši samopostrežbi Mercator,
- desko za plakatiranje pri gasilskem domu v Rogatcu,
- desko za plakatiranje pri vaško-gasilskem domu Donačka Gora,
- desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Janko),
- desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bifeju Hustič),
- okrogli steber pri trgovini Mercator.
Vsak organizator volilne kampanje ima pravico do namestitve enega plakata v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate na zgoraj navedenih plakatnih mestih namešča pooblaščena oseba Občine Rogatec, drugod pa vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
- avtobusni postaji Rogatec,
- avtobusnih postajah Brezovec,
- avtobusnih postajah Ceste (Gorenje),
- avtobusni postaji Dobovec (pri bifeju Hustič),
- avtobusni postaji Dobovec (pri bifeju Janko),
- avtobusni postaji Tlake,
- avtobusni postaji Florijanski most,
- avtobusni postaji križišče Žahenberc - Log,
- avtobusni postaji Sv. Jurij,
se rezervirajo za oglase Občinske volilne komisije in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem odstavku 1. člena tega odloka, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest.
5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili tega odloka, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec na stroške organizatorja.
6. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0007/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost