Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2789. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas, stran 7640.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč dne 16. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
1. člen
Za 2. členom se doda nov, 2.a člen (skrajšani postopek), ki se glasi:
»Ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.«
2. člen
V 4. členu se spremeni besedilo druge alineja 3. faze, ki glasi:
»- javna razgrnitev SD OPPN traja 15 dni.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Mirna Peč.
Št. 3505-01/2010-05
Mirna Peč, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost