Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2774. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik, stran 7612.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 20/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. junija 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04, 66/05, 65/06, 63/07, 75/08 in 108/08) - v nadaljevanju: Odlok, ki glasi:
»Določila 100. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik je treba razumeti tako, da se za obravnavano območje izdela enotna zazidalna situacija z vsemi rešitvami komunalne in cestne infrastrukture ter postavitve objektov. Enotno zazidalno situacijo potrdi pristojna občinska služba in je osnova, na podlagi katere se pripravi umestitev objektov in drugih ureditev v prostor za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezen objekt ne glede na faznost gradnje.«
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka.
3. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2010
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost