Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 7611.

Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2006 in Uradni list RS, št. 83/09), je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 10. 6. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08) sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 109/09) se v prvem odstavku 5. člena za besedilom »ustanoviteljic« črtajo besede »in naloge v zvezi z ugotavljanjem javnih služb«.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se odslej glasi:
»(3) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o spodbujanju razvoja turizma ter veljavnimi občinskimi predpisi, ki so posebna priloga Odloka v obliki seznama predpisov, objavljenih na spletnih straneh občin ustanoviteljic.«
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
»20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.«
4. člen
V 21. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Št. 007-03/2009
Bovec, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost