Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled, stran 7611.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. št. 4/06 - UPB1) ter 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Določba 3. točke prvega odstavka 4. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do 03. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 04. ure naslednjega dne.«
3. člen
Določba drugega stavka drugega odstavka 4. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Gostinskim obratom v večnamenskih objektih, gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih objektih in gostinskim obratom ob Cesti svobode se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko podaljša obratovalni čas do 01. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in praznikih do 3.00 ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 01.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure.«
Določbi 4. člena odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Gostinskim obratom se v obdobju od 1. 6. do 1. 10. lahko podaljša obratovalni čas do 03.00 ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 01.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure, in sicer pod pogojem, da ima gostinec s službo varovanja, ki ima licenco za varovanje, sklenjeno pogodbo o dodatnem zunanjem varovanju, ki jo predloži občinski upravi ob predložitvi vloge za podaljšanje obratovalnega časa.
(4) Gostinski obrati iz drugega in tretjega odstavka tega člena se dogovorijo o razdelilniku stroškov kritja varnostne službe sorazmerno glede na podaljšanji obratovalni čas.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-21/2008-2
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost