Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010

Kazalo

2768. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2010, stran 7604.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - odl. US in 38/10 - ZUKN) objavlja minister za finance
M I N I M A L N O Z A J A M Č E N O D O N O S N O S T
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - odl. US in 38/10 - ZUKN) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec junij 2010 znaša 1,48% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 007-366/2010/10
Ljubljana, dne 22. junija 2010
EVA 2010-1611-0114
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost